Домашня сторінка Політ на повітряній кулі спілкування Про нас блоги
Політика конфіденційності та захисту персональних даних

Політика захисту персональних даних і конфіденційності

Політика конфіденційності веб-сайту

Коли ви відвідуєте цей веб-сайт і використовуєте послуги, які ми пропонуємо на цьому веб-сайті, ми підпорядковуємося умовам, викладеним у цій «політиці конфіденційності», згідно з якою ми будемо використовувати та захищати отриману інформацію про вас і послуги, які ви запитуєте. Відвідуючи цей веб-сайт і надаючи запит на використання послуг, які ми пропонуємо через цей веб-сайт, ви погоджуєтеся з умовами, викладеними в цій Політиці конфіденційності.

II мета захисту та обробки персональних даних

Відповідно до конфіденційності роботи, якою ми займаємось як Gidkappadokii, дані наших клієнтів або потенційних клієнтів були конфіденційними та ніколи не передавалися третім особам. Захист персональних даних є основною політикою нашої компанії. Перш ніж вживати будь-яких судових заходів, наша компанія та її філії надають великого значення конфіденційності особистих даних і прийняли це як принцип роботи та інструктували своїх співробітників працювати відповідно до цього принципу. Ми також зобов'язуємося дотримуватися всіх зобов'язань згідно із законом про захист персональних даних як «Гідкаппадокії». Принципи нашої компанії щодо захисту персональних даних включають і наших партнерів.

II. Сфера застосування та зміни до Політики захисту та обробки персональних даних

Ця політика, підготовлена нашою компанією, була підготовлена відповідно до Закону № 6698 «Про захист персональних даних» («КВКК»). Закон набрав чинності з усіма його положеннями з сьогоднішнього дня. Дані, отримані за вашою згодою або відповідно до закону буде використано для покращення якості пропонованих нами послуг і покращення політики якості пропонованих вам послуг. Знову ж таки, деякі дані, які ми маємо, були видалені з особистих та анонімних. Ці дані використовується для статистичних цілей і не підпадає під дію правоохоронних органів або політики Політика захисту та обробки персональних даних включає заходи щодо захисту автоматично отриманих даних наших клієнтів, наших клієнтів, наших співробітників та інших співробітників компаній, які працюють з нами.

Наша компанія має право змінювати нашу політику та правила для дотримання закону та кращого захисту персональних даних.

III. Основні правила обробки персональних даних

a) дотримання норм закону та чесність: Gidkappadokii запитує джерело даних, які вона збирає або отримує від інших компаній, і надає великого значення отриманню цих даних відповідно до норм права та чесності. У зв’язку з цим Gidkappadokii робить необхідні попередження та сповіщення третіх осіб (включаючи агентів та інші посередницькі установи), які продають запропоновані вам послуги.

Б) бути точними та актуальними, коли це необхідно: Гідкаппадокій надає важливого значення тому, щоб усі дані, які містяться в установі, були точними, щоб вони не містили неправдивої інформації та щоб вони оновлювалися, якщо вони передаються йому в у разі зміни персональних даних.

c) обробка для конкретних, зрозумілих і законних цілей: Gidkappadokii обробляє дані лише для обмежених цілей, для яких вона пропонує та отримує згоду від осіб під час надання послуги. Він не обробляє, не використовує та не використовує дані, окрім як для комерційних цілей.

Gidkappadokii використовує дані лише для цілей обробки та в обсязі, необхідному для сервісу.

д) зберігання до часу, необхідного для цілей, передбачених відповідним законодавством або для якого вони обробляються: Gidkappadokii зберігає дані з договорів у тому ж обсязі, що й умови колізійного права, а також вимоги комерційного та податкового законодавства. Однак, коли ці цілі усуваються, дані видаляються або анонімізуються.

Важливо зазначити, що Gidkappadokii , незважаючи на те, чи збирала або обробляла дані відповідно до закону, тим не менш, вищезазначені принципи застосовуються.

Закон про захист персональних даних m. Відповідно до 11, ви маєте такі права: Щоб полегшити ці права, Gidkappadokii також підготувала для вас форму заявки.

Особи, які обробляли персональні дані, можуть зв’язатися з нами щодо своїх даних, які Gidkappadokii розкриває на нашому веб-сайті.;

1) чи обробляються ваші персональні дані,

2) запитувати інформацію, якщо персональні дані оброблялися,

3) з’ясувати мету обробки персональних даних та чи використовуються вони для цих цілей,

4) знати третіх осіб, яким передаються персональні дані всередині країни або за кордон,

5) вимагати виправлення персональних даних, якщо вони є неповними або невідповідними,

6) звернення з вимогою про видалення або знищення персональних даних на умовах, передбачених законом;

7) запити щодо повідомлення третіх осіб про операції, здійснені відповідно до підпунктів (D) і (e) щодо передачі персональних даних;,

8) заперечення настання результату щодо самої особи шляхом аналізу оброблених даних виключно за допомогою автоматизованих систем,

9) вимагати відшкодування збитків, якщо персональні дані пошкоджені внаслідок незаконної обробки,

володіє правами. Як Gidkappadokii ми поважаємо ці права.

Політика максимального утримання/Політика Stingray

Відповідно до цього принципу, який називається політикою максимального збереження або політикою ската, дані, що потрапляють до «Гідкаппадокії», обробляються лише стільки, скільки необхідно. Тому те, які дані ми збираємо, залежить від мети. Необов'язкові дані не збираються. Інші дані, що передаються нашій компанії, також передаються в інформаційні системи компанії. Надлишкова інформація не зберігається в системі, не видаляється і не стає анонімною. Ці дані можна використовувати для статистичних цілей. Дані про здоров’я зі спеціальних якісних даних беруться лише з метою покращення обслуговування клієнтів і підтримки їх здоров’я та зберігаються в системі з обережністю.

Видалення персональних даних

Після закінчення терміну, необхідного для збереження відповідно до закону, завершення судового розгляду або усунення інших вимог, ці дані автоматично видаляються, знищуються або знеособлюються нашою компанією за запитом відповідної особи.

Точність і актуальність даних

Дані, що містяться в Гідкаппадокії, обробляються, як правило, за запитом зацікавлених сторін. gidkappadokii не зобов’язана перевіряти точність даних, переданих клієнтами або особами, які зв’язуються з Gidkappadokii, а також не зобов’язана робити це відповідно до закону чи наших принципів роботи. Наведені дані вважаються вірними. Гідкаппадокій також погодився з точністю та актуальністю персональних даних. Оновлює персональні дані, які наша компанія обробила, з офіційних документів або за запитом відповідної особи. Прийміть для цього необхідні запобіжні заходи.

Конфіденційність і безпека даних

Персональні дані є конфіденційними, і Gidkappadokii також дотримується цієї конфіденційності. Доступ до персональних даних мають лише уповноважені особи компанії. Вживаються всі необхідні технічні та адміністративні заходи, щоб захистити персональні дані, зібрані Gidkappadokii , а також щоб уникнути потрапляння в руки неавторизованих осіб і стати жертвою наших клієнтів. У цьому контексті програмне забезпечення відповідає стандартам, у компанії забезпечується ретельний відбір третіх сторін і дотримання політики захисту даних.

IV. Цілі обробки даних

Збір та обробка персональних даних Гідкаппадокією здійснюється відповідно до цілей, зазначених у тексті висвітлення. Дані збираються та обробляються з метою укладання договору та покращення обслуговування клієнтів.

V. дані про клієнтів, потенційних клієнтів і бізнес-рішення

Збір та обробка даних для договірних відносин

У разі встановлення договірних відносин з нашими клієнтами та потенційними клієнтами, зібрані персональні дані можуть використовуватися без згоди клієнта. Однак таке використання має місце для цілей договору. Використовуються та оновлюються вимоги до кращого виконання контракту та обсягу даних даних, зв’язуючись із клієнтами, якщо це необхідно. З іншого боку, дані, які наші потенційні клієнти (потенційні клієнти) залишили нам самі, обробляються, щоб надавати їм простіші та кращі послуги. Ці дані видаляються, якщо вони не перетворюються на договірні відносини у разі претензій.

Бізнес та партнерські рішення

Gidkappadokii прагне дотримуватись законодавства при обміні даними з діловими партнерами. Відповідно до зобов’язань ділових партнерів і партнерів по розробці рішень, а також конфіденційності даних, передається лише стільки даних, скільки вимагає служба, і ці сторони змушені вживати заходів для забезпечення безпеки даних.

Обробка даних для рекламних цілей

Регулювання електронної комерції Hk. Комерційна комунікація з законом і Hk комерційні електронні комунікації. Електронні повідомлення в рекламних цілях можуть надсилатися лише тим особам, які отримали попередню згоду відповідно до правил. Явна наявність згоди особи, якій буде надіслано оголошення, є обов'язковою. Знову ж таки, «Gidkappadokii» відповідає деталям «підтвердження», створеним відповідно до того ж законодавства. Отриманий дозвіл має охоплювати всі комерційні електронні листи, надіслані одержувачам на комунікаційні адреси електронної пошти з метою просування, продажу, просування вашого бізнес або підвищити обізнаність про такий вміст, як святкування та бажання вашої компанії. Цю заяву можна отримати в письмовій формі у фізичному середовищі або будь-яким електронним засобом зв’язку. Важливо зауважити, що одержувач приймає комерційне електронне повідомлення з підтвердженням заповіт, ім'я та прізвище та адреса електронного зв'язку.

Операції з даними через юридичне зобов’язання або чітке передбачення в законодавстві компанії

Персональні дані також можуть оброблятися без дозволу з метою прямого визначення операції у відповідному законодавстві або виконання юридичного зобов’язання, встановленого законом. Тип і обсяг обробки даних повинні бути необхідними для законодавчо дозволеної діяльності з обробки даних і відповідати відповідним правовим положенням.

Компанії-обробка даних

Персональні дані можуть оброблятися відповідно до послуг і законних цілей, які пропонує компанія. Але дані ні в якому разі не можна використовувати для незаконних послуг.

Захист персональної інформації

вступ

Як Gidkappadokii (далі іменується як «Gidkappadokii», «Компанія» або «Ми»), ми докладаємо максимум зусиль, щоб забезпечити конфіденційність ваших персональних даних і обробляти ваші дані відповідно до закону під час надання послуг. пропонуємо нашим гостям. У рамках цього роз’яснювального тексту, підготовленого відповідно до статті 10 Закону № 6698 про захист персональних даних (далі – Закон), повідомляємо наступне:

1. Як ми можемо отримати ваші персональні дані?

2. Які персональні дані ми обробляємо?

3. Для яких цілей і на якій правовій основі ми обробляємо ваші персональні дані?

4. Для яких цілей і з ким ми можемо ділитися вашими особистими даними?

5. Які ваші права щодо ваших персональних даних і як ви можете скористатися цими правами?

 1. Як ми можемо отримати ваші персональні дані?

Як Gidkappadokii, ми можемо зв’язатися з вами, нашими гостями, через багато каналів.

Наприклад

- Під час ваших візитів до нашого агентства

- Коли ви телефонуєте до нашого кол-центру та залишаєте свої дані,

- При відвідуванні нашого сайту, а також при реєстрації та бронюванні;

- Ви можете надати нам свої особисті дані під час спілкування електронною поштою з нашою командою обслуговування клієнтів або іншими співробітниками Gidkappadokii. Крім того, якщо ваші відносини з нашою компанією були реалізовані через посередницькі установи, ми також можемо отримати ваші персональні дані через ці посередницькі установи.

 1. Які персональні дані ми обробляємо?

Як Gidkappadokii , ми можемо обробляти різні категорії ваших персональних даних у рамках послуг, які ми пропонуємо нашим дорогим гостям.

- Вашу особу та контактну інформацію; Ваше ім'я, прізвище, номер ідентифікаційного номера, паспорт тощо, адреса електронної пошти, номер телефону, номер мобільного телефону, інформація про ідентифікацію, інформація про адресу.

- Ваші зорові та звукові записи; ваше фото, записи колл-центру

- Вашу фінансову інформацію; фінансові записи або платіжні відомості, що стосуються послуг, які ви отримали від нашої компанії

- Інформація про ваші поточні та минулі операції; уподобання щодо вашого готелю чи пакету, або інформацію про подорож, пов’язану з вашим поточним або минулим бронюванням.

- Інформація про Ваші звернення та скарги; письмові або усні записи ваших запитів і скарг щодо послуг, які надає Гідкаппадокій, або ваших конкретних запитів щодо існуючого бронювання

- Ваші страхові дані; деталі вашого полісу туристичного страхування

- ваші персональні дані спеціального характеру; Якщо у вас є медичний стан, який може спричинити особливі потреби під час подорожі, або якщо ви подаєте запит на зміну чи скасування бронювання через ваш медичний стан, ми можемо обробляти інформацію про ваше здоров’я, яка є персональними даними особливого характеру.

3. Для яких цілей ми обробляємо ваші персональні дані?

Як Gidkappadokii, ми можемо обробляти ваші персональні дані для наступних цілей і на законних підставах:

- Для того, щоб якнайкраще надати вам продукти та послуги, які ви запитували, ми обробляємо ваші персональні дані на підставі пункту 2 статті 5 Закону «що є безпосередньо необхідним або значущим для укладення та виконання угоди. " Як ТОВ «Гідкаппадокії», ми пропонуємо вам багато продуктів і послуг, зокрема бронювання турів. Ми обробляємо ваші особисті дані, такі як ваша особистість, контактна чи фінансова інформація, щоб надати вам продукти та послуги, які ви запитуєте, або завершити ваше підключення до нашого сайту, і таким чином ми контролюємо ваше бронювання, процес роботи та процес з'єднання. Наприклад, щоб реалізувати обраний вами тур, ми бронюємо готелі, купуємо авіаквитки від вашого імені, повідомляємо людей, які вас зустрічатимуть, інформуємо про поїздку. Якщо необхідно обробити ваші конфіденційні дані під час процесу бронювання, ми обробимо це, запитавши вашу чітку згоду.

- Щоб покращити якість наших продуктів і послуг, ми обробляємо дані на основі законної потреби «законного інтересу контролера даних» у підпункті f пункту 2 статті 5 Закону та час від часу на основа законної потреби в «розголошенні суб’єктом даних» у підпункті d пункту 2 статті 5 Законодавчого акту. Гідкаппадокій завжди шукає шляхи покращення якості обслуговування наших гостей. Ми здійснюємо бізнес-розвиток і аналіз для таких цілей, як покращення якості наших продуктів і послуг, вимірювання задоволеності наших гостей, краще знайомство з нашими клієнтами та їхніми вподобаннями, а також створення ефективніших бізнес-стратегій. Ми обробляємо ваші персональні дані, щоб виконувати ці бізнес-процеси. Або ми можемо обробляти вашу особисту інформацію, що міститься у відгуках, які ви публічно залишили в соціальних мережах, щоб покращити наші продукти та послуги та оцінити задоволеність клієнтів.

- Ми обробляємо вашу «явну згоду» відповідно до пункту 1 статті 5 Закону з метою здійснення комерційної інформаційної діяльності. Як Gidkappadokii , ми пропонуємо багато продуктів і послуг. Ми можемо надсилати сповіщення, щоб познайомити вас із продуктами та послугами, які ми пропонуємо, а також повідомити про нові продукти та функції, які можуть вас зацікавити. Ви самі вирішуєте отримувати ці сповіщення; ви можете надати нам дозвіл надсилати ці повідомлення, коли забажаєте, або відкликати наданий вами дозвіл.

- Для остаточного розгляду ваших запитів і скарг ми обробляємо ваші запити і скарги на підставі законної причини «законний інтерес контролера даних» у підпункті f пункту 2 статті 5 Закону та «виконання юридичного обов’язку розпорядник даних» у підпункті ç пункту 2 статті 5 Закону. Ваші побажання та відгуки дуже важливі для нас. Ми можемо обробляти ваші персональні дані, щоб оцінити ваші запити та визначити, як ми можемо надати вам кращі послуги та вирішити проблеми, які у вас виникають, і вжити необхідних заходів для запобігання їх повторенню.

Для створення фінансової звітності ми обробляємо ваші персональні дані на підставі законної причини, «яка є безпосередньо необхідною або важливою для укладення та виконання договору» відповідно до підпункту в пункту 2 статті 5 Закону. Ми можемо обробляти ваші персональні дані в ході фінансових процесів нашої компанії. Наприклад, ваші особисті дані можуть оброблятися під час виставлення рахунків за послуги, які ми надаємо, створення фінансових записів або проведення фінансового аудиту.

- Для внутрішньої діяльності ми обробляємо ваші персональні дані на підставі законної причини «законного інтересу контролера даних» відповідно до підпункту f пункту 2 статті 5 Закону. Як і у випадку майже з кожною компанією, ми можемо обробляти ваші персональні дані в рамках певних процесів і створювати внутрішні записи під час нашої комерційної діяльності. Наприклад, ми керуємо нашою інфраструктурою інформаційних технологій, винагороджуємо наших співробітників або проводимо внутрішні аудити.

- З метою дотримання юридичних зобов’язань, яким ми підпорядковані, ми обробляємо ваші персональні дані на підставі юридичної причини «виконання юридичного зобов’язання контролера даних» відповідно до статті 5 абзацу 2 підпункту ç Закону та « прямо передбачені законом» відповідно до абзацу 2 підпункту a. , ми маємо багато юридичних зобов’язань. Наприклад, ми можемо обробляти ваші персональні дані для дотримання певних зобов’язань, що випливають із нормативних актів, таких як законодавство про подорожі, податки та страхування, і ми можемо надавати вашу інформацію уповноваженим державним установам або приватним особам. Зокрема, ми можемо обробляти ваші персональні дані, щоб відповісти на законні запити на інформацію, зроблені такими органами влади, як судова система, поліція, регуляторні та наглядові органи.

 1. Для яких цілей і з ким ми можемо ділитися вашими особистими даними?

За певних обставин ми можемо надавати ваші особисті дані третім особам. Нижче ми надаємо короткий опис сторін, з якими ми можемо надати ваші персональні дані, і причини передачі. Ми хотіли б підкреслити, що, як Gidkappadokii , ми ніколи не передаємо та не надаємо доступ до ваших особистих даних неавторизованим третім сторонам для нашої власної вигоди.

Нижче наведено треті сторони, з якими ми можемо надати вашу особисту інформацію, і причини передачі:

- Ми можемо надавати ваші особисті дані нашим діловим партнерам. Ми можемо передавати ваші персональні дані нашим постачальникам, таким як готелі та подібні постачальники розміщення, компаніям, що надають транспортні послуги, наприклад авіакомпаніям або автобусним компаніям, страховим компаніям, що надають послуги страхування подорожей, або компаніям, що надають організаційні послуги, які дозволяють нам пропонувати вам продукти, отримані в рамках наших туристичних послуг. Особливо коли ви купуєте туристичні пакети, які включають подорожі за кордон, наші ділові партнери, яким ми передаємо вашу інформацію, можуть перебувати за кордоном. У багатьох випадках треті сторони, яким ми надаємо ваші персональні дані, також можуть обробляти ваші персональні дані як контролери даних.

- Ми можемо надати вашу інформацію нашим постачальникам. Ми використовуємо третіх сторін за межами Gidkappadokii в деяких моментах, коли ми спілкуємося з вами. У цьому контексті ми отримуємо послуги від постачальників послуг з питань, безпосередньо пов’язаних з нашими послугами, наприклад, надсилання комерційних повідомлень, керування нашим веб-сайтом, підтримка нашої інфраструктури інформаційних технологій. Крім того, ми можемо розкривати ваші особисті дані юристам з метою захисту правової та економічної безпеки нашої компанії. У цих випадках ми можемо надавати ваші особисті дані постачальникам.

- Ми можемо надати вашу інформацію фінансовим установам. Ми можемо надавати ваші особисті дані банкам або платіжним установам, щоб здійснювати платежі за наші послуги.

- Ми можемо надати ваші персональні дані уповноваженим державним установам або окремим особам, якщо цього вимагає закон. Відповідно до наших юридичних зобов’язань, яким ми підпорядковуємося, ми можемо бути зобов’язані надавати вашу інформацію на регулярній основі або за запитом уповноваженим державним установам або відповідним організаціям у зв’язку зі страховим і податковим законодавством, яке ми підпорядковуємо. Наприклад, ми можемо надати вашу інформацію державним установам, щоб відповісти на запити інформації, надіслані нам судами в рамках кримінального розслідування або податкової перевірки.

 1. Які ваші права щодо ваших персональних даних і як ви можете скористатися цими правами?

Відповідно до статті 11 Закону Ви, як власник персональних даних, маєте багато прав щодо своїх персональних даних. У цьому розділі ми хотіли б поінформувати вас про права, які ви маєте, і про те, як ви можете ними скористатися.

Відповідно до розділу 11 Статуту ви маєте такі права:

 • Ви можете дізнатися, чи обробляються нами ваші персональні дані,
 • Якщо ваші персональні дані були оброблені нами, ви можете запитати у нас інформацію про це,
 • Ви можете дізнатися, для яких цілей ми обробляємо ваші персональні дані та чи використовуються ваші персональні дані відповідно до цих цілей,
 • Ви можете переглядати інформацію про третіх сторін, з якими ми надаємо ваші персональні дані всередині країни чи за кордоном,
 • Якщо ми обробили ваші персональні дані неповно або неточно, ви можете попросити нас виправити їх і повідомити ці виправлення третім особам, яким ми надали ваші персональні дані.

 • Незважаючи на те, що ми обробляли ваші персональні дані відповідно до Закону та інших відповідних правових положень, ви можете вимагати видалення або знищення ваших персональних даних, якщо причини обробки ваших персональних даних перестануть існувати, а також ви можете вимагати внесення виправлень протягом цю структуру було передано третім особам, яким ми надали ваші особисті дані.
 • У випадку, якщо аналіз даних, які ми обробляємо виключно за допомогою автоматизованих систем, призводить до результату проти вас, ви можете заперечити проти такого результату,
 • Якщо ви зазнали шкоди внаслідок незаконної обробки ваших персональних даних, ви можете вимагати відшкодування шкоди, завданої незаконною обробкою ваших даних.
 • Ви можете скористатися цими правами, звернувшись до нас із запитами щодо перерахованих вище прав.

Контактна інформація:

З питаннями та проблемами, пов’язаними з сайтом і його додатками, ви можете зв’язатися з нами за вказаною нижче контактною інформацією.

Торгова назва: GID KAPPADOKII-TAVANANNA TRAVEL- DOĞRUER TRAVEL TOUR. ТОВ ŞTİ.

Адреса: Isali-Gaferli-Avcilar mh.Turgut Ozal Square No 18/4 Goreme Nevsehir /Туреччина

Телефон: +90543 506 11 38

Факс: +90543 506 11 38

Зареєстрована електронна адреса: [email protected]

Інформація про користувача та Інтернет

У разі збору, обробки та використання персональних даних на веб-сайтах та в інших системах або додатках, що належать Gidkappadokii, зацікавлені особи повідомляються про конфіденційність і, у відповідних випадках, про файли cookie. Контакти інформуються про наші заявки на веб-сторінках. Персональні дані оброблятимуться відповідно до законодавства.

Коли ви відвідуєте наш веб-сайт, ми звертаємо вашу увагу на наступну інформацію про файли cookie, які ми використовуємо / використовуємо на нашій сторінці.

Типи файлів cookie _

 1. Вимірювання Google (analytics, doubleclick).
 2. реклама
 3. Функціональні та аналітичні файли cookie для покращення веб-сайту
 4. Комерційні файли cookie _
 5. Рекламні файли cookie Facebook
 6. Інсайдерське вимірювання
 7. реклама
 8. Функціональні та аналітичні файли cookie для покращення веб-сайту
 9. комерційні файли cookie
 10. Вимірювання Hotjar
 11. Функціональні та аналітичні файли cookie для покращення веб-сайту
 12. Комерційне печиво
 13. Сторонні компанії ( criteo , rtbhouse ) рекламні функції та аналітичні файли cookie

Функціональний та аналітичний

Файли cookie містять дані про запам'ятовування ваших уподобань, ефективне використання веб-сайту, оптимізацію сайту для відповіді на запити користувачів і те, як відвідувачі використовують сайт. Відповідно до атрибута цього типу файл cookie - це ім'я користувача тощо. Він може містити вашу особисту інформацію.

Файли cookie третіх сторін

Веб-сайтами/мобільними додатками/мобільними веб-сайтами ''Gidkappadokii'' керують сторонні надійні та авторитетні постачальники реклами. Сторонні постачальники послуг розміщують свої файли cookie, щоб надавати вам рекламу. Файли cookie, розміщені третьою стороною, збирають, обробляють і аналізують інформацію про навігацію відвідувачів веб-сайтами.

Комерційні файли cookie

Пропонуючи більш просунуте персоналізоване рекламне портфоліо, ви можете покращити взаємодію з користувачем. Вищезазначений сеанс є постійним, функціональним та аналітичним, а час зберігання комерційних файлів cookie у фоновому режимі становить близько 2 (двох) місяців, і під час цього можна внести необхідні налаштування в налаштування Інтернет-браузера. Видалення цих параметрів може відрізнятися залежно від Інтернет-браузера.

Як видалити файли cookie?

Багато Інтернет-браузерів повинні автоматично приймати та використовувати файли cookie з першого разу, коли вони встановлені на вашому комп’ютері. Використовуючи меню «c edit» або «параметри» вашого інтернет-браузера, ви можете заблокувати файли cookie або отримувати сповіщення, коли файли cookie надсилаються на ваш пристрій. Щоб дізнатися про різні способи керування файлами cookie та отримати детальну інформацію про те, як змінити налаштування браузера, який ви використовуєте, ви можете скористатися екраном «інструкції» або «параметри довідки» вашого браузера.

Коментарі клієнтів
Напишіть нам свої відгуки та розкажіть нам про свій досвід під час відпустки з нами.

Ми мали кращий досвід в зеленій турі з Jalalal: він був своєрідним, продуманим, веселим і розповідав багато цікавих історій, в тому числі проміння і м...

Maryna K
21.02.2020
comment-circle
Серце Каппадокії Червоний Тур

Дуже дякую! Дуже дякую команді! Чи рекомендую вам друзі?

Jet111909
10.06.2022
comment-circle
Антична Каппадокія

Керівництво Каппадокії провів індивідуальну екскурсію для сім'ї з чотирьох осіб. Один з кращих поїздок коли-небудь! Комфортний автомобіль, відмінний в...

Alx
20.01.2017
comment-circle
Індивідуальний Зелений тур у Каппадокії

Візьміть зелену екскурсію. Організація є чудовою. У нас було весело і інформативно. Група не велика. Комфортний мікроавтобус. У вас є хороші керівницт...

Jevgenija G
13.05.2020
comment-circle
Каппадокія на 2 дні 1 ніч зі Стамбула

Ми приїхали до Ергіса вулкану на лижах і один з днів нашої п'ятиденної поїздки вирішив дати екскурсію до Кайсері. Ми побували про екскурсію по Кападок...

Elenka771
04.01.2024
comment-circle
Сніданок в дачу біля кульок

Ми були в тижні, коли погода дуже примхлива: поза вікном все сіре, дощ і навіть гілочка. Номер готелю не був який ми очікуємо. Але! Правильний довідни...

KimArte
26.05.2017
comment-circle
Антична Каппадокія

Мій чоловік і я багато подорожую. Це була дивовижна поїздка до Каппадокії. Ми пощастили мати російськомовний екскурсовод, Сезай. Він знає про історію...

Олег К
13.07.2017
comment-circle
Індивідуальний Зелений тур у Каппадокії

Ми подорожуємо з чоловіком. У Каппадокії відбулася унікальна поїздка. Російсько-мовний гід Сезай не тільки великий фахівець в своїй галузі, але і диво...

olegdchel
02.02.2018
comment-circle
Політ на повітряній кулі в Каппадокії в долині Соанлі

Наша сім'я давно захотів відвідати Каппадокію. І в листопаді 2017 року таке бажання стало настільки гострим, що ми вирішили відсвяткувати Новий рік. Х...

Irina K
08.11.2018
comment-circle
Чарівна Каппадокія на 1 день

Ми довго хотіли відвідати Каппадокію. І ось справа. До поїздки ми зустрілися через Інтернет з нашим майбутнім гідом Сезай. Ми зустрілися з Сезай. Дуже...

alextolmach68
06.12.2023
comment-circle
Магія Каппадокії 4 дні Пакет Тур

Sezai - це відмінний посібник, що супроводжується нами протягом двох днів від приїзду до Стамбула до заголовку будинку з аеропорту Кайзері. Він говори...

LenaShishaeva
10.09.2016
comment-circle
День народження в долинах Каппадокії

Ніжна, ерудитна, освічена, почуття клієнта і просто приємна людина!!! Він знає історію не тільки Каппадокії, але і Туреччини і може відповісти на бага...

Lyudmila S
09.03.2024
comment-circle
Чарівна Каппадокія на 1 день

Каппадокія. Гетерм червень 2018 • Для двох Ми пішли в Каппадокію не дуже являючи, який вид місцевості і що цікаво. Проживання в Горемі. У першій вечір...

ViktoriyaPovkh
07.06.2018
comment-circle
Індивідуальний Зелений тур у Каппадокії

Найзабутніша подорож! Серпень 2018 • Для двох Ми були так щасливі, щоб знайти це агентство. Ми повернулися в ніч, щоб піти наступний день в гарячій по...

Lidiya K
16.09.2018
comment-circle
Антична Каппадокія

Каппадоксія Серпень 2018 • Сімейні свята Сімейний відпочинок! Його син 12. Привіт! Він і ми були дуже цікавими і ми пишаємося нашим гідом, які розпові...

Nataliia K
02.11.2018
comment-circle
Чарівна Каппадокія на 1 день

Чудова Каппадокія! Серпень 2018 • Сімейні свята Це найчарівніший і незабутній шлях! Дякуємо за довіру! Ми знайшли компанію Esco Tur в Інтернеті і домо...

Maryna_Datun
29.02.2024
comment-circle
Індивідуальний Синій тур у Каппадокії

Каппадокія Ст. 2018 • Для двох Привіт! Ми можемо самі зателефонувати одержувачу! Я хотів би подякувати гіду Sezai Dogruer, він був кращим гідом всіх п...

Jack R
11.05.2019
comment-circle
Каппадокія на 2 дні 1 ніч з Анталії

Каппадокія з відмінним керівництвом Ян. 2019 • З друзями Ми хочемо подякувати Сезай за неформальну екскурсію Каппадокії. Комфортний автобус з хорошим...

Лариса М
23.02.2019
comment-circle
Південна Каппадокія Зелений Тур

Тексти пісень, а це означає: Це просто інший Всесвіт! Березень 2019 • Сімейні свята Величезна вдячність Сезаю за захоплюючі оповідання про історію Кап...

Desinfo86
05.01.2024
comment-circle
"Каппадокійські Долини на Квадроциклах"

Кращі посібники в Görem! Березень 2019 • З друзями Якщо ви приїжджаєте до Горема і не знаєте, куди повертатися, не соромтеся приїхати сюди! Непристойн...

Летчик Л
08.06.2014
comment-circle
оглядова екскурсія лаванди саду

Фантастичний Каппадокія Квітень. 2019 • Для двох Краєвиди Каппадокії здаються іноземцями, скелями, церквами, підземними містами, заховані уявою. Крім...

Elena
26.04.2018
comment-circle
Екскурсія Лікійською стежкою 7 ночей 8 днів

Дякую. Мар 2018 Я хотів би подяку esco Туристична агенція «Туризм» На жаль, ми приїхали в Коппадоцію на поганий день і досить пізно, і, перейшовши до...

Natalia E
22.09.2016
comment-circle
Каппадокія вночі

Чудовий відпочинок в Горемі Травень 2019 • З друзями Відпочинок з другом в травні 2019 року. Ми скористалися трансфером з аеропорту Кайсері в м.Герем,...

Анна Коробкова
16.05.2018
comment-circle
Прогулянка на Конях Долинами Каппадокії "Кападокійські Долини Верхом"

Сільвія Матвєєва Травень 2019 • Сімейні свята Ми прийшли до Каппадокії вперше і хотіли, щоб отримати найбільш з неї. Сезай тільки дав нам казку! Він н...

Silviyamatveeva
05.04.2017
comment-circle
Каппадокія на 2 дні 1 ніч зі Стамбула

Дякуємо! Травень 2019 • Для двох Незабутній досвід польоту в повітряній кулі! Дякую за оформлення рейсу. Дуже дякую! Рекомендовані 🙂

Olena
04.02.2020
comment-circle
Паломницький Тур Каппадокією на 1 День

Незабутній. Червень 2019 • Подорож соло Все було чудово, дуже цікаво і весело. Доповідачі чудово підходять. Дякую за роботу. 🙂 🙂 🙂 🙂

Наргиза нурлыбаева
13.02.2024
comment-circle
Чарівна Каппадокія на 1 день

Superrr Я хочу більше. червень 2019 • Сімейні свята Це було чудово! Все влаштовано і люди дуже полоітні, ціни хороші навіть для бюджетного туризму! Я...

Violeta D
17.07.2021
comment-circle
Індивідуальний Синій тур у Каппадокії

Чудові краєвиди! Мар 2018 Ми пішли в Каппадокію з Кемера. Екскурсія по Каппадокії. З планами їздити на повітряній кулі. Я починаю замовлення. Дорога в...

Наталья Ф.
14.06.2023
comment-circle
Паломницький Тур Каппадокією на 1 День

Каппадоксія Травень 2019 Ми просто прогуляємось і прогуляємось. В результаті ми отримали багато вражень від екскурсій. Все було організовано чітко та...

Sergii
15.05.2020
comment-circle
Чарівна Каппадокія на 1 день

Каппадокія - сила! 2019 рік Сент бабуся і бабуся. Сезай, звичайно, добре зроблено. Я зустрівся з ним, допомогла з усіма питаннями (вони летять і залиш...

Roman
16.08.2019
comment-circle
Чарівна Каппадокія на 1 день

червні 2024. • Для двох Ми провели три чудові дні в Каппадокії. Відмінні російськомовні керівництва. Відповідальний персонал. Відмінний транспорт. Пун...

Олег К
04.06.2024
comment-circle
Політ на кулі в Каппадокії Геремі

Виняткова гостинність! Жовтня. Жовтень 2018 Минулого року ми були в Каппадокії. Перед поїздкою ми пошуком в інтернеті знайшли сайт Сезая і написали йо...

Liosha B
12.10.2018
comment-circle
Чарівна Каппадокія на 1 день

ГОСТИННИЙ ПРИЙОМ Листопада Жовтень 2019 Ми були в Каппадокії 1-4 листопада 2019 року.Тур був заброньований через туристичне агентство в Стамбулі. Сеза...

strannik2636
15.11.2019
comment-circle
Чарівна Каппадокія на 1 день

Чудовий гід і найкращий гід у цьому дивовижному місці! Mar. 2020 • Сімейні пари Хочу висловити подяку шановному Сезаю за організацію нашого відпочинку...

V.S. channel
13.03.2020
comment-circle
Антична Каппадокія

Сподобалося Mar. 2020 • Сімейні пари Ми покаталися на зеленому турі з цим агентством. Все пройшло без будь-яких відхилень, строго за графіком. Екскурс...

Евлампий Б
20.03.2020
comment-circle
Чарівна Каппадокія на 1 день

Червоний тур (Північна Каппадокія) Серпня. Серпень 2020 • Соло 01.08.2020 ми чудово провели час, подорожуючи з чудовим гідом. Ми вибрали Червоний тур....

Оксана Л
14.08.2020
comment-circle
Чарівна Каппадокія на 1 день

Приватний тур по Каппадокії Святи́й. Серпень 2020 • Сім'я Доброго дня! До Каппадокії ми приїхали з сім'єю самі. Без екскурсій і допомоги туроператорів...

Николай К
17.09.2020
comment-circle
Чарівна Каппадокія на 1 день

Зелений тур: Каппадокія Січня Жовтень 2021 Відпочинок в Каппадокії в січні 2021 року. Ми зупинилися в селі Гереме в готелі Mitra. Ми взяли екскурсію «...

Alena
04.02.2021
comment-circle
Чарівна Каппадокія на 1 день

Червона приватна екскурсія Лютого Серпень 2021 • Пари Ми насолоджувалися прекрасною Каппадокією в компанії гіда Сезая. Ми відвідали музей під відкрити...

pavlenkood
26.02.2021
comment-circle
Чарівна Каппадокія на 1 день

Цікавий, насичений, яскравий, барвистий, романтичний Лютого Серпень 2021 • Пари Ми з дружиною приїхали в Каппадокію всього на один день (2 ночі). Часу...

Vladimir S
18.02.2021
comment-circle
Чарівна Каппадокія на 1 день

Емоції зашкалюють! Квітня Серпень 2021 • Друзі Дуже сподобалася Каппадокія!! Неймовірні краєвиди, привітні господарі, смачна традиційна кухня!! Окреме...

Алена
22.05.2021
comment-circle
Чарівна Каппадокія на 1 день

травень 2021 р. • З друзями Велике дякую!!!! З Вами наша подорож була незабутньою!!! Все добре ... починаючи від гіда і закінчується комфортабельним т...

Елена
14.05.2021
comment-circle
Чарівна Каппадокія на 1 день

Чудово! Липень 2021 • Друзі Доброго дня! На початку липня я поїхав з Сіде в Каппадокію на екскурсію. Мені дуже хотілося зробити дуже красиве фото на с...

Marina G
15.07.2021
comment-circle
Чарівна Каппадокія на 1 день

Найкращий путівник Серпня. Серпень 2021 • Друзі Ми спонтанно прилетіли в Каппадокію на один день, на жаль через погоду помилуватися краєвидами і зустр...

Janettа
19.08.2021
comment-circle
Чарівна Каппадокія на 1 день

Ми обов'язково повернемося!! Продовжимо досліджувати ці прекрасні місця, що зачаровують своєю величчю. Грудня Серпень 2021 • Друзі Ми забронювали екск...

Элина С
14.12.2021
comment-circle
Чарівна Каппадокія на 1 день

Чудова подорож! Грудня Жовтень 2021 Відмінна організація "Червоного туру" Все без затримок, багато цікавої інформації, комфортабельний мікроавтобус. С...

Elena K
23.12.2021
comment-circle
Серце Каппадокії Червоний Тур

Незабутньо Грудня Серпень 2021 • Друзі Чудова подорож! Ми забронювали екскурсію, перебуваючи в Анкарі. Комфортний трансфер з Анкари в Каппадокію і наз...

Жадыра Д
23.12.2021
comment-circle
Чарівна Каппадокія на 1 день

Подяка компанії Грудня Серпень 2021 • Друзі Величезне спасибі за захоплюючу екскурсію! Нам влаштували політ на повітряній кулі та червону екскурсію. Н...

Резеда Г
17.12.2021
comment-circle
Чарівна Каппадокія на 1 день

До нових зустрічей Каппадокія Mar. 2022 • Сімейні пари Дуже цікаві екскурсії, чудові гіди, захоплено розповідають про історію Каппадокії.Дякую всім.

Елена Л
28.03.2022
comment-circle
Чарівна Каппадокія на 1 день

ДИВОМ! Червень 2022 ПРОСТО СМАЧНО! Персонал привітний, ввічливий, якість екскурсій на найвищому рівні. Вони завжди ввічливо дадуть відповідь на будь-я...

Temirlan B
23.07.2023
comment-circle
Чарівна Каппадокія на 1 день

Чудова компанія, рекомендую Святи́й. Серпень 2021 • Соло Червоний тур був неймовірним. Організація туру була дуже хорошою, нас зустріли без затримок,...

Елена К
17.09.2021
comment-circle
Серце Каппадокії Червоний Тур

Магічний) Святи́й. Серпень 2022 • Пари У нас був один день, щоб поїхати в Каппадокію. У Гереме, де ми зупинилися, всі пропонують три типи маршрутів дл...

Elonichka L
09.09.2022
comment-circle
Південна Каппадокія Зелений Тур

Каппадокія чудова! Квітня Серпень 2023 Ми поїхали з групою від INELTA TRAVEL. Все сподобалося! Готель «Сад» у турецькому стилі, англомовний гід Сезай!...

Tatjana L
09.04.2023
comment-circle
Чарівна Каппадокія на 1 день

Казкова і незабутня Каппадокія! Квітня Серпень 2023 • Друзі Любив! Каппадокія - казкове, незвичайне місце! Екскурсовод Сезай - грамотний і цікавий опо...

Galina K
26.04.2023
comment-circle
Чарівна Каппадокія на 1 день

Зелена екскурсія була чудовою!! Квітня Серпень 2023 • Друзі Божественно пройшов оглядовий день Зеленого туру!! Нас супроводжував гід, який чудово розм...

Светлана П
21.04.2023
comment-circle
Південна Каппадокія Зелений Тур

Риганці в захваті від Каппадокії і TT Travel Квітня Серпень 2023 • Друзі Від імені групи жителів Риги, які відвідали прекрасну Каппадокію з 8 по 10 кв...

Инесса К
08.04.2023
comment-circle
Чарівна Каппадокія на 1 день

Якщо сказати добре, то це не про що, було просто запаморочливо, залишилися в захваті, респект хлопці Захоплення почалося відразу зі спілкування з кол...

Ala a
22.06.2023
comment-circle
Серце Каппадокії Червоний Тур

Незабутні враження ми отримали у Каппадокії. Місце дивовижне та неймовірне. Політ на повітряній кулі це неймовірні відчуття дивовижної краси, самого п...

Denis Z
15.06.2023
comment-circle
Серце Каппадокії Червоний Тур
Наші партнери
Не знайшли те, що шукали?
Ви можете зв’язатися з нами, щоб отримати додаткові тури чи інші речі.
Ви можете зв’язатися з нашою командою підтримки 24/7.
Контакт WhatsApp